Consulta de la Titularitat Reial de les societats mercantils.

El passat mes d'agost es va publicar una resolució de el Banc d'Espanya sobre el conveni establert amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya perquè l'entitat supervisora pugui consultar la titularitat real de societats mercantils a través del Registre Mercantil.

A aquests efectes, el Col·legi de Registradors ha desenvolupat un servei web que permet la comunicació de les aplicacions de gestió del Banc d'Espanya amb els registres mercantils per accedir a aquesta informació.

Aquest sistema web permet el Banc d'Espanya realitzar tres tipus de consultes: titulars reals d'una societat, societats de les que una persona física és titular real i societats de les que una societat es troba en la cadena de control d'un titular real.