JURÍDICA

L'assessorament de SEMAR CONSULTORA en l'àrea del dret laboral inclou els serveis següents:

► Acomiadaments.
► ERE’s.
► Sancions.
► Expedients disciplinaris.
► Conflictes col•lectius.
► Reestructuracions personal.
► Tramitacions FOGASA.

Vols més informació?