PENSIONS

El nostre equip està format per professionals experts en el Dret de la Seguretat Social disposats a assessorar, tramitar i reclamar pensions d'incapacitat permanent en qualsevol dels seus graus davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social. El nostre treball es basa en el suport i assessorament cap als nostres clients des de la sol·licitud de la incapacitat fins a la Resolució administrativa i / o judicial.

Serveis

► Sol·licitud i previ càlcul d'Incapacitat.
► Reclamació prèvia davant la denegació de la Incapacitat.
► Reconeixement de la contingència professional.
► Revisió de grau d'incapacitat.
► Assessorament mèdic-jurídic.

Vols més informació?