PRESTACIONS DE LA S.S., CONTRIBUTIVES I/O ASSISTENCIALS

► Incapacitat temporal.
► Jubilació i les seves modalitats; ordinària, anticipada, activa, parcial, flexible, demorada.
► Viduïtat.
► Orfandat.
► Auxili per defunció.
► Prestacions familiars.
► Prestació per naixement.
► Convenis especials amb seguretat social.
► Prestacions i subsidis per desocupació.
► Certificats discapacitat.
► Tot tipus de reclamacions davant l'Administració en matèria de seguretat social, administratives i judicials.
► Incapacitats Permanents:

El nostre equip està format per professionals experts en el Dret de la Seguretat Social disposats a assessorar, tramitar i reclamar pensions d'incapacitat permanent en qualsevol dels seus graus davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social. El nostre treball es basa en el suport i assessorament cap als nostres clients des de la sol·licitud de la incapacitat fins a la Resolució administrativa i / o judicial.

Serveis
► Sol·licitud i previ càlcul d'Incapacitat.
► Reclamació prèvia davant la denegació de la Incapacitat.
► Reconeixement de la contingència professional.
► Revisió de grau d'incapacitat.
► Assessorament mèdic-jurídic.
 

Vols més informació?