FISCAL

La nostra filosofia passa per analitzar i verificar les necessitats de cada client per oferir una planificació fiscal global, que generi un valor a les possibles accions presents i futures que dissenyem segons les necessitats.

Serveis Fiscals

► Assessoria i optimització fiscal.
► Estudi tributació empreses.
► Tractament fiscal empreses.
► Planificació fiscal àmbits nacional i internacional.
► Revisió Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
► Càlcul i confecció Impost Societats.
► Liquidació Impost Societats.
► Gestions, tràmits, formulació recursos davant organismes oficials.
► Seguiment reclamacions administratives i recursos davant organismes públics, tributaris.
► Informació referent als canvis legislatius (fiscals/comptables).
► Declaració anual sobre la Renda de les Persones Físiques.
► Declaració anual sobre el Patrimoni.
► Confecció i presentació anual mod. 347.
► Representació No Residents.
► Gestió fiscal treballadors expatriats /repatriats.
► Inversions estrangeres a Espanya / Inversions espanyoles a l'exterior.
► Obligacions d'informació en transaccions amb l'exterior.
► Convenis per evitar la doble imposició.

Vols més informació?