MERCANTIL

► Assessorament en creació d'empreses.
► Anàlisi de la forma jurídica més idònia segons el tipus d'activitat o negoci.
► Constitució de societats.
► Modificacions estatutàries.
► Ampliacions de capital.
► Aportacions no dineràries.
► Juntes Generals.
► Modalitats d'administració de societats.
► Emplenament de diferents tràmits legals.
► Assistència a reunions d'empresa, gestió del llibre d'actes, etc.

Vols més informació?