COMPTABLE

Assessorem tot tipus d'organitzacions en el compliment de les seves obligacions legals comptables.
Els nostres serveis en aquesta matèria també permeten externalitzar aquests processos, a través d'una operativa àgil i eficient.
Tutelem la gestió de l'empresa amb el màxim compromís, utilitzant i analitzant la informació comptable, i donant suport a la gerència en aquest aspecte.

Serveis Comptables

► Assessoria comptable.
► Disseny Pla Comptes I adaptació al Pla General de Comptabilitat.
► Realització comptabilitat analítica.
► Creació Balanços i Compte Explotació.
► Tancaments trimestrals registres IVA, IRPF.
► Confecció impostos mensuals i trimestrals IVA, IRPF.
► Gestió periòdica estats comptables.
► Consolidació comptable entre empreses.
► Confecció llibres oficials comptabilitat.
► Confecció llibres Diari, Major, Balanç situació, Comptes de Resultats per a comptabilitat oficial, analítica i costos.

Vols més informació?