ECONÒMICA / FINANCERA

A SEMAR CONSULTORA tenim una àmplia experiència en les àrees de costos, comercial i financera. És per aquest motiu que oferim un assessorament i anàlisi integral als nostres clients tant a nivell econòmic com financer, a empreses de qualsevol sector.

Serveis Economicofinancers

► Anàlisi i gestió operacions vinculades.
► Estudis de viabilitat, productivitat i situació econòmica de l’empresa.
► Control pressupostari.
► Anàlisi econòmico-financera, recursos propis, cash- flow, previsions tresoreria.
► Elaboració pressupostos.
► Assessorament patrimonial.
► Consolidació estats financers.
► Auditoria de comptes.

Vols més informació?