Declaració anual d'operacions amb terceres persones

Manresa, 31 de gener de 2018

Ens dirigim a vostè, amb la finalitat d'informar-li que durant aquest mes de febrer, existeix l'obligació de presentar la declaració anual d'operacions amb terceres persones (clients, proveïdors, etc),el volum d'operacions dels quals, hagi superat durant l'any 2.017 els 3.005,06 euros (IVA inclòs), comunicant-li la necessitat de confrontar els imports amb els referits tercers, i així evitar possibles requeriments de l'Agència Tributària. Així mateix destaquem l'obligació d'informar de forma separada els cobraments percebuts en metàl·lic superiors a 6.000,00 € de cada persona o entitat relacionada a la declaració, així com les operacions que es percebin en contraprestació per transmissió d'immobles, subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit. Les quantitats a declarar és la suma de la base imposable més IVA.

Al mateix temps recordem que tenim l'obligatorietat de desglossar en aquesta declaració els imports amb els nostres clients o proveïdors de forma trimestral.

Els recordem que també tenen l'obligació de realitzar aquesta declaració les persones físiques i entitats en règim d'atribució de rendes que tributin pel règim d'estimació objectiva en IRPF i règim simplificat d’IVA per les operacions que hagin expedit factura.

Això no obstant, els acollits al règim simplificat de l’IVA relacionaran al model 347 les adquisicions de béns i serveis que realitzin i que hagin de ser anotades als llibres registre de factures rebudes.

En conseqüència els agrairíem que ens aportessin com més aviat millor, via fax: 938729600, correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., o personant-se en les nostres oficines, la informació sol·licitada degudament confrontada.

La present circular, és per evitar a l'avançada les molèsties que puguem causar-li per aglomeració de tasques en els últims dies del termini, i poder aconseguir la planificació del treball que el nostre despatx requereix per a aquestes dates, amb la prioritat de seguir oferint-li el millor servei.

Atentament.