COVID-19: La figura de l'assessor

L'assessor o gestor fiscal és un professional clau per al compliment de les obligacions fiscals que incumbeixen a empresaris i professionals, i en aquests temps més que mai el seu treball és imprescindible. El proper dia 20 és un dia a tenir en compte, ja que venç la pròrroga per a la presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries que havien d’haver-se presentat el 20 d'abril i que es van ajornar per als contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019. Estem en una situació en què la transformació digital s'accelera i deixarà pel camí a les assessories que no s'adaptin.

En aquest moment, l'assessor fiscal cobra especial importància per diversos motius:

1. Anàlisi de riscos

Actualment encara hi ha marge per ajustar el resultat del 2019, de manera que molts administradors poden voler intentar reduir el benefici de les seves societats per pagar menys impostos. Pel que l'assessor fiscal ha de recordar a l'administrador que les entitats financeres utilitzen les liquidacions d'impostos, de manera que, si aquestes reflecteixen un reduït benefici o pèrdues, poden restringir la concessió de crèdits.

2. Anàlisi financer

Els autònoms i les empreses demanen que s’alleugereixi la seva càrrega d'impostos, però l'Agència Tributària seguirà cobrant-los. No obstant això, l'assessor fiscal ha de facilitar l'ajornament dels diferents models tributaris, havent de conèixer totes les facilitats que en aquest sentit està concedint l'Agència Tributària.

3. Altes i baixes de cens d'empresaris i en l'IAE

Moltes empreses han interromput la seva activitat i la reprendran, moltes tancaran definitivament i moltes altres obriran. Pel que l'assessor fiscal dedicarà una bona part del seu temps a altes, modificacions i baixes d'empresaris i professionals en el cens d'empresaris, professionals i retenidors i a donar altes i baixes en l'IAE.

4. Anàlisi de viabilitat

Analitzar la viabilitat de les empreses serà una mica delicat ja que lamentablement, els assessors fiscals, hauran aconsellar a un client que tanqui el seu negoci.

5. Optimització de la càrrega tributària

L'assessor fiscal ha d'optimitzar la càrrega fiscal de l'empresa triant la millor manera de tributació dins de la legalitat.