Covid-19: Pròrroga dels ERTO i ajuts a autònoms fins al 30 de setembre

El passat dissabte 27 de juny de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret Llei 24/2020 que recull les mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

El citat Reial Decret Llei estableix la possibilitat de prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre, tot i que en condicions diferents a les que es van acollir durant l'estat d'alarma.

Hi ha dos tipus d’ERTO:

         ERTO de força major parcial: implica que només una part dels treballadors es vagin incorporant a l'activitat sempre que sigui possible. En aquest cas, els descomptes en les quotes de la Seguretat Social seran majors pels que s'incorporin.

         ERTO de força major total per empreses que no puguin tornar a l'activitat: les exoneracions en les quotes de la Seguretat Social aniran baixant durant l'estiu.

 

A més, no es podran realitzar hores extres o contractar o externalitzar serveis mentre duri l’ERTO i tots els treballadors afectats per l’ERTO continuaran tenint les mateixes condicions que fins ara: dret a prestació encara que no tinguin el mínim cotitzat i el temps consumit d'atur no comptarà com a gastat.

El Reial Decret Llei també prorroga part de les mesures posades en marxa per pal·liar els efectes de la crisi sanitària en els autònoms. Així, els que estiguessin rebent la prestació per cessament d'activitat a 30 de juny no hauran de pagar les quotes de la Seguretat Social tampoc al juliol, però sí a l'agost, encara que només la meitat, i al setembre, el 75%.

Però a partir de l'1 de juliol aquest ajut canvia. Així, i fins al 30 de setembre, es podrà sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat, però sí serà necessari un mínim de cotització de al menys 12 mesos consecutius anteriors i que la facturació del tercer trimestre hagi baixat un 75% respecte al mateix període de 2019 i que el seu rendiment net en aquest període no superi els 5.818,75 euros.