Portal del treballador

Cada vegada són més les empreses que opten per la digitalització de l'àrea de Recursos Humans. El portal de l'empleat és un software que els departaments laborals confien com a manera de gestionar el capital humà, beneficiant tant a empresa com als empleats, ja que agilitza el lliurament de la documentació laboral dels empleats i estalvia temps eliminant càrregues administratives relacionades. És una eina que facilita les tasques del departament laboral ja que permet accedir a la documentació (altes, baixes, contractes, nòmines, liquidacions, ...) a través de pàgines web i aplicacions, pel que estan disponibles en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Aquests softwares ofereixen un entorn privat per a cada empleat que aporta una major seguretat que el tradicional enviament de la nòmina i altres documents a través del correu electrònic. A més, la majoria dels portals de l'empleat incorporen l'eina per complir amb la obligació de realitzar el registre horari.