Nous ajuts per a treballadors autònoms, treballadors per compte aliè en ERTO, i per a petites empreses amb treballadors en ERTO

El Govern de la Generalitat ha presentat un nou pla d'ajuts directes i de caràcter trimestral per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19. El pla compta amb un import de 618 milions d'euros de gener a març.

Els ajuts són les següents: 

Ajuts per a persones treballadores autònomes:

  •          Termini de sol·licitud: del 19 de febrer a les 9h fins al 26 de febrer a les 15h.
  •          L'ajut serà novament de 2.000 euros per a cada treballador autònom.
  •          El pressupost estimat és de 280 milions d'euros, de manera que es beneficiarien uns 140.000 treballadors autònoms.
  •          Mateixos requisits que en les dues convocatòries anteriors: base imposable de l'IRPF de l'any 2019 igual o inferior a 35.000 euros/any, amb un rendiment net en 2020 igual o inferior a 17.500 euros.
  •          Podran accedir aquelles persones que ja el van rebre i aquelles que potser llavors no complien amb els requisits però ara si.
  •          Es sol·licita a partir del registre a una nova base de dades de treballadors autònoms.
  •          Només serà necessari complir amb els requisits per a poder registrar-se en la base de dades i s'accedirà a l'ajuda directament.

 

Un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d'ERTO:

                    Termini de sol·licitud: del 15 de febrer a les 9h fins al 25 de febrer a les 15h.

                     Ajuts directes per a treballadors de qualsevol sector que es trobin en situació d’ERTO.

                     Pressupost de 105 milions d'euros i la previsió d'arribar a aproximadament 175.000 persones.

                     L'import per beneficiari serà d'un mínim de 600 euros, però aquesta qüestió s'acabarà de concretar amb els agents socials.

 

Un ajut nou per a la formació de persones treballadores també en situació d’ERTO:

                      Dirigit a persones treballadores que es troben en situació d’ERTO, prioritzant els sectors més afectats.

                     L'objectiu és reconèixer l'experiència laboral d'aquests treballadors i ajudar en la seva possible reorientació i requalificació.

                     Es destinarà a les ajudes a la formació 25 milions d'euros i es preveu beneficiar 10.000 persones.

 

Ajuts per a petites i microempreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball:

                     Termini de sol·licitud: del 15 de febrer a les 12h fins al 22 de febrer a les 12h.

                     Es destinaran 208 milions d'euros.

                     Per a empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació de fins a 10 milions d'euros anuals que tinguin treballadors en situació d'ERTO a 31 de desembre de 2020.

                     L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa.

                     Els 208 milions permetran cobrir els treballadors en ERTO de les micro i petites empreses, que són un total de 104.000.

                     Per acollir-se als ajuts, l'empresa s'ha de comprometre a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de desembre de 2021, i en cas d'incompliment perdrà la totalitat de la subvenció.

                     Per rebre l'ajut els sol·licitants només hauran de fer un certificat d'autoresponsabilitat i el control administratiu de l'acompliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

  

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privades ja sol·licitats o que es puguin posar en marxa en un futur.