Digitalitza l'experiència de l'empleat integrant la gestió i comunicació del teu personal en una única eina digital

Ja fa tres anys que a SEMAR CONSULTORA vàrem implementar EL PORTAL DE L'EMPLEAT com a eina digital que, des del nostre departament laboral, oferim als nostres clients amb la finalitat d'agilitar la gestió administrativa en matèria laboral.

El PORTAL DE L'EMPLEAT permet a la direcció de l'empresa gestionar la informació, automatitzar el lliurament de la documentació laboral als seus empleats i estalviar temps eliminant les càrregues administratives relacionades.

D'aquesta manera els treballadors/es podran accedir de forma senzilla i intuïtiva a la seva documentació laboral (càlcul de nòmines, liquidacions, certificats de retencions, contractes, etc.) a través de l'aplicació web i mòbil.

El nostre equip té una clara orientació a la digitalització en línia amb el que en el moment actual demanden els destinataris de serveis com el que el nostre despatx presta.

Contacti amb nosaltres!