La importància de signar l'albarà d’entrega per evitar impagaments

L'albarà d’entrega és un document d'ús mercantil que serveix per acreditar l’entrega d'un producte o mercaderia. És una prova que la mercaderia s'ha lliurat i que el comprador ha de pagar-la, guardant el venedor l'albarà signat pel comprador.

Es coneixen alguns casos en què els tribunals han exonerat a empreses de pagar subministraments de mercaderies que li reclamaven altres empreses, ja que els albarans no estaven signats. Tot i que s'aporten altres proves com les reclamacions de factures impagades o llibres de comptabilitat, etc., no es consideren suficients per haver estat creades pel venedor.

Pel que és molt important que per evitar aquest tipus de riscos les empreses venedores s'assegurin que tinguin tots els albarans signats i que aquests incloguin la data d’entrega.