Publicació del padró definitiu de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni

Des del dia 1 de setembre està en vigor el nou impost de CO2 per als conductors.

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat a la seu electrònica el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica. S'obre també el període de pagament del tribut.

A partir del mes d'octubre, quan el contribuent rebi la notificació amb la carta de pagament on consta la quota que ha de pagar, també pot abonar l'import a través de les diverses vies disponibles.

Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15 de juliol i es van subscriure a la notificació electrònica, gaudeixen d'un 2% de bonificació de la quota i rebran un càrrec en compte el dia 5 de novembre. A partir d'ara, es pot seguir domiciliant el pagament de l'impost per a l'exercici 2021 i posteriors.