El Constitucional anul·la el mètode de càlcul de la plusvàlua municipal

El Tribunal Constitucional ha anul·lat el mètode de càlcul de l'Impost conegut popularment com a Plusvàlua municipal (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) en declarar inconstitucionals els articles 107.1, 107.2.a) i 107.4 del Text Refós de la Llei de Hisendes locals, que regulen la forma d’establir la base imposable del tribut.

El TC justifica que el gravamen estableix un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l'impost que determina que sempre hi hagi hagut augment en el valor dels terrenys, independentment que hagi existit aquest increment i de la quantia real d'aquest increment. També declara que no hi ha lloc a reclamacions en aquells casos en què s'hagin declarat fermes aquestes situacions.

A causa d'aquesta sentència, els ajuntaments hauran de posposar la notificació de les liquidacions fins que es reformi la norma amb un nou sistema de càlcul de la base imposable de l'impost.