El tipus marginal màxim de l’IRPF espanyol supera en més de 10 punts la mitjana europea.

El tram que grava les rendes més altes arriba a Espanya al 54%, mentre que la mitjana als països de l'entorn europeu és del 43,3%, per la qual cosa l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a Espanya és 10 punts superior a la mitjana Europea i se situa així entre els quatre països que més grava la renda en els darrers trams.

A més, aquest tipus màxim s'aplica a partir d’un nivell relatiu de renda molt inferior. Mentre que a la mitjana dels països de la Unió Europea pertanyents a l'OCDE el tipus marginal màxim aplica a partir de 4 vegades el salari mitjà, a Espanya ho fa a partir de només 2 vegades i mitja el salari mitjà.

Si a més afegim les cotitzacions de la Seguretat Social, això fa que la falca fiscal espanyola s'elevi per sobre de la resta de països de l'OCDE, cosa que posiciona Espanya al grup de països que més paga.

Una altra dada important a assenyalar és que no hi ha cap país de la Unió Europea que tingui un Impost sobre el patrimoni com el d'Espanya.