L'Agència Tributària intensifica les sancions contra empreses fantasmes

Al Pla Anual de Control Tributari de 2022 s'inclou la neteja del cens d'empreses a fi de facilitar-ne la fiscalització amb activitat real, eliminant les inactives o fantasma que s'aprofitin indegudament del beneficis fiscals o serveixin de societats pantalla. Per això, el Ministeri d'Hisenda ha engegat una campanya de sancions sobre aquelles empreses inactives que incompleixen la seva obligació de registrar els comptes anuals.

Abans de la pandèmia, Hisenda va dissenyar aquesta campanya, i ja revoca el NIF a aquelles empreses que no compleixen les seves obligacions formals, i aquest primer semestre de l'any els procediments sancionats van augmentant.

Per tant, es recomana als contribuents la necessitat de complir les seves obligacions formals fins i tot en el cas de firmes dissoltes sense liquidació, en processos de fusió o escissió, per evitar que els comptes no estiguin presentats davant del registre abans del tancament de cada exercici i s'insisteix en declarar l'impost encara amb quota zero.