Llei Concursal: aprovació de la Reforma

El proper 26 de setembre entra en vigor la Llei de reforma del text refós de la Llei Concursal. Després de dos anys des de l'entrada en vigor del RDLeg 1/2020 pel qual es va aprovar el text refós de la Llei Concursal, el Congrés dels Diputats va aprovar el 25 d'agost passat, una important reforma que afecta més d'un terç de la norma i suposa un canvi estructural en el model de gestió de la insolvència.

Les principals novetats introduïdes per la reforma concursal són, entre d'altres, les següents:

  • La nova regulació del conveni, que elimina la possibilitat de la proposta anticipada, la junta de creditors i la tramitació escrita.
  • L'eliminació dels plans de liquidació, tal com es coneixien fins ara.
  • Nova regulació dels crèdits contra la massa i de la insuficiència de massa.
  • Noves regles per als concursos sense massa.
  • Consolidació de la redacció del Text refós Llei concursal sobre la successió d'empreses per venda d'unitat productiva al concurs.
  • S'introdueix el mecanisme conegut com a pre-pack concursal, permetent al deutor presentar una proposta escrita vinculant de creditor o tercer per a l'adquisició d'una o diverses unitats productives.

Procediment especial de microempreses: S'hi afegeix un nou llibre III dedicat al procediment especial per a microempreses, un mecanisme “d'insolvència únic i especialment adaptat” a les necessitats d'aquestes empreses “caracteritzat per una simplificació processal màxima”. Aquest nou procediment es caracteritza per ser més àgil, senzill i de cost més reduït. Es tramita telemàticament, mitjançant l'ús de formularis normalitzats electrònics, accessibles en línia i sense cost.