Dret a l'atur de les treballadores de la llar

El proper 1 d'octubre les treballadores de la llar començaran a cotitzar per la seva prestació d’atur, segons el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre.

La norma afectarà de manera positiva a més de 370.000 persones treballadores de la llar afiliades i acabarà amb la possibilitat d'acomiadar sense causa justificada, tindran dret a totes les prestacions assistencials disponibles a l'ordenament jurídic laboral i s'incorporaran a la prevenció de riscos laborals.

També s'estableix que els ocupadors seran els encarregats de gestionar la cotització de les empleades de la llar que prestin els serveis durant menys de 60 hores al mes. Així s'elimina l'opció que siguin les empleades les que en sol·licitin l'afiliació, les altes, les baixes i les variacions de dades.