Què són els falsos autònoms?

Els falsos autònoms són aquells treballadors que estan donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i presten els seus serveis per a una empresa com si fossin treballadors per compte d'altri.

Per tant, cal anar amb compte si es contracta un treballador autònom de manera recurrent perquè faci algun servei i que no es consideri que es tracta d'una relació laboral, ja que això pot comportar sancions de la Inspecció de Treball o la regularització cotitzacions d'empresa i treballador amb un 20% de recàrrec.

Per això, cal seguir una sèrie de recomanacions, com ara les següents:

  • Evitar contractes de durada indefinida, ja que la continuïtat i la permanència són indicis de laboralitat.
  • Retribuir només els treballs ja realitzats i eludir els pagaments de quantitats fixes i recurrents.
  • Evitar qualsevol confusió de plantilla, com ara no portar uniforme, no fitxar, que no consti en horaris, etc.