El Tribunal Suprem resol finalment que la deducció de l'IVA dels automòbils destinats parcialment a un ús professional no és per la quota totalment suportada

L'article 95.Tres, regles 2a i 4a, de la Llei de l'IVA reconeix expressament el dret a la deducció sense limitació derivada del grau d'afectació del vehicle a l'activitat empresarial, i en virtut d'això, només és correcta la deducció que respongui al grau efectiu d'utilització del bé en el desenvolupament de l'activitat empresarial, presumint un percentatge d'afectació que pot ser, en la pràctica, superior o inferior al presumpte, però imposant a la part que pretengui incrementar o reduir-la càrrega d'acreditar el diferent grau d'afectació.

Llegir més

Compravenda, herència o donació d'immobles?

És molt freqüent que els pares es plantegen en algun moment de la seva vida transmetre certs béns immobles als seus fills. La seva intenció és transmetre'ls els béns, amb independència, en principi, de com els transmetin. Normalment els clients ens plantegen: "Com resulta més econòmic, per compravenda, per herència o donació?".

Llegir més

Campanya de la declaració de la renda 2017

Molts de vosaltres van acabar fa poc totes les obligacions del mes de gener, que no són poques, i és possible que ara estiguin amb el model 347. Així hi ha qui ja s'està preguntant quan comença la campanya de la declaració de la renda de l'exercici 2017. A SEMAR CONSULTORA volem informar-te de les dates clau de la propera campanya i de les seves novetats de presentació.

Llegir més