Habitatges buits. Model d'autoliquidació de l'impost.

Per mitjà de l'ORDRE VEH/17/2018, de 21 de febrer, s'ha aprovat el model d'autoliquidació 510 de l'impost sobre els habitatges buits. Catalunya (Ordre de 21 de febrer, publicada al BOE núm. 51, de 27 de febrer). L'Ordre ha sortit publicada al DOGC de 2018.02.27.

Llegir més

Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

Consulta Vinculant V0554-18, de 27 de febrer de 2018 de la Subdireccion General de Tributs sobre la declaració informativa de béns i drets a l'estranger. Règim de guanys. Adquisició d'accions a través d'un Pla de compra d'accions de l'empresa en la qual treballen tots dos cònjuges. En el cas, a l'estar casats en ÉGIMEN de guanys, quan la titularitat formal correspongui a un dels cònjuges, els dos tenen obligació de presentar la declaració, i haurà de presentar-la també el cònjuge que no és titular formal, com a titular real, en tant en Pel que fa als saldos superin els 50.000 €.

Llegir més