Pronunciaments del Tribunal de Justícia Europeu respecte al Model 720

El passat 27 de gener de 2022 es va publicar una sentència on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) afirma que les sancions previstes per al cas d'incompliment de l'obligació de declaració informativa, Model 720, sobre els seus béns i drets a l’estranger, són desproporcionades i que no és lícit que la norma generi una situació d'imprescriptibilitat en relació amb els béns i els drets a l'estranger només per incomplir una obligació formal.

El TJUE identifica tres punts pels quals la legislació espanyola va més enllà del necessari per assolir els objectius:

Llegir més

Nova moratòria concursal fins al 30 de juny de 2022

El passat 24 de novembre es va publicar el Reial Decret Llei 27/2021 del 23 de novembre, pel qual es prorroguen determinades mesures econòmiques per donar suport a la recuperació, que estableix la prolongació de la moratòria de l'obligació de declarar-se en concurs al cas de desequilibris patrimonials mentre no s'aprovi el nou règim concursal.

 

Cal destacar que aquesta és la tercera pròrroga de la moratòria concursal:

Llegir més

Importacions, fi de l'exempció de 22 euros

Des del passat 1 de juliol de 2021, amb la nova regulació de l'IVA que la Unió Europea va establir per al Comerç Electrònic, les importacions de fins a 22 euros per vendes d'empresaris de fora de la Unió Europea ja no estan exemptes d'IVA.

Fins ara, al comerç electrònic, els béns amb un valor de fins a 22 euros estaven exempts d'IVA. Per tant, quan compraves algun objecte de menys de 22 euros, aquest bé no estava subjecte a tràmits duaners i no calia assumir-ne cap cost.

Llegir més

No incumpleixi en matèria d'igualtat

Recordeu les sancions a què s'enfronta la vostra empresa si incompleix l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat o si no l'aplica correctament.

Obligació legal. Recordeu que disposar d'un pla d'igualtat és obligatori per a les següents empreses:

  • Actualment estan obligades les empreses amb més de 100 treballadors. A partir del 7 de març del 2022 també tindran aquesta obligatorietat les empreses que tinguin 50 o més treballadors.
Llegir més

Retencions a l’Administrador

Si l'administrador és soci i treballador, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i estar subjecte a diferents tipus de retenció. Segons els casos, les tasques que no siguin d'administrador o gerent poden ser qualificades com a rendiments del treball o com a rendiments d'activitats econòmiques.

Si l'administrador de l'empresa hi treballa, percebent retribucions per ambdues ocupacions, haurà de tributar de la manera següent:

Llegir més