COVID-19: Què és un ERTO?

El passat 14 de març de 2020 es va declarar l'estat d'alarma en tot el territori nacional obligant la suspensió de l'obertura al públic de locals minoristes i establiments d'hostaleria i restauració, entre d'altres.

El citat tancament d'establiments així com la caiguda de vendes, reducció de la producció, etc. en aquelles empreses que tenen permès continuar amb la seva activitat empresarial, així com l'increment d'empleats contagiats o per romandre en quarantena està obligant a nombroses empreses a adoptar amb caràcter urgent mesures com els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació.

Llegir més

COVID-19: MESURES URGENTS EN L'ÀMBIT LABORAL I FISCAL

A continuació detallem les mesures urgents extraordinàries segons el Reial Decret 8/2020 publicat ahir dimecres 18 de març de 2020:

 

  •  Agilització en els ERTES i tots els treballadors tindran dret a atur:

Si l'activitat de l'empresa entra dins de les que el Reial Decret de Declaració d'Estat d'Alarma estableix com que han de suspendre la seva activitat, l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) es considera de força major. Per a la resta d'empreses on el ERTO es considerarà per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, encara que també derivades pel Coronavirus, el tràmit serà més complex.

Llegir més

COVID-19: MESURES URGENTS EN L'ÀMBIT LABORAL I FISCAL

A l'espera de les mesures laborals que s'aprovin en el Consell de Ministres del 17 de març a causa de la pandèmia pel coronavirus, a continuació, els detallem les diferents mesures laborals i fiscals, que es coneixen a dia d'avui:

 

MESURES LABORALS:

  • D'acord amb el Reial Decret 6/2020 de 10 de març, les persones treballadores que estan en aïllament sanitari o aquelles que estan contagiades amb el Covid-19 estaran en situació assimilada a accident de treball exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal de la Seguretat Social. L'empleat que estigui de baixa mèdica té dret a percebre el 75% de la seva base reguladora des del primer dia. Aquesta baixa serà tramitada pel servei públic de salut.
  • Un empleat no pot negar-se a anar a treballar si no està malalt ni confinat perquè seria una falta d'assistència sense justificar i podria donar origen a sancions i fins i tot a l'acomiadament disciplinari. Així mateix, l'empresa no pot obligar el treballador a agafar-se vacances ni a utilitzar dies de lliure disposició o assumptes propis per cobrir els dies d'inactivitat.
Llegir més

El Tribunal Suprem reconeix als autònoms societaris el dret a la tarifa plana.

El passat mes de desembre, la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem va declarar el dret d'una treballadora per compte propi, que era propietària d'una societat de responsabilitat limitada unipersonal a l'aplicació dels beneficis de l'art. 31.1 LETA (l'anomenada Tarifa Plana de 60 euros per a alta d'autònoms), amb la consegüent obligació de la Tresoreria General de la Seguretat Social a reintegrar a la recurrent les diferències de cotitzacions realitzades.

Per tant, el Tribunal Suprem s'ha posicionat a favor dels autònoms societaris i els reconeix el dret a accedir a la bonificació de Tarifa Plana en les seves quotes a la Seguretat Social.

Llegir més

Els EROs tornen a créixer.

Segons el Ministeri de Treball dins dels primers nou mesos de l'any ha crescut la xifra de persones acomiadades per un ERO en un 38% a Catalunya. A més, a Espanya, el sector que més acomiadaments fa és l'industrial. Dels 54.200 empleats que han patit un expedient de regulació de gener a setembre, gairebé un 58% treballaven en aquest àmbit.

Llegir més