Canvis en el procés de la renovació de la demanda d'ocupació del SOC

El dia 2 de juny de 2021 es torna a posar en marxa el procés de renovació de la demanda d'ocupació que les persones inscrites com a demandants d'ocupació han de realitzar de manera personal.

Aquest tràmit, durant el període d'emergència per la COVID-19 s'ha fet d'ofici per part del SOC.

A partir d'aquesta data, 2 de juny de 2021, les persones que vulguin continuar com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) hauran d'efectuar la renovació personalment a través d'algun dels mitjans que el SOC posa a disposició de totes les persones inscrites:

Llegir més

IVA en el comerç online

A partir de l'1 de juliol entraran en vigor les noves regles de l'IVA que regularan el comerç electrònic de béns i serveis entre empreses i particulars en la Unió Europea.

Els canvis més rellevants són els següents:

Llegir més

Conseqüències de no dipositar els comptes anuals

El proper mes de juliol es compleix el termini legalment establert per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals. Aquest termini finalitza un mes després de l'aprovació dels comptes, els quals han de ser aprovats dins dels sis primers mesos des del tancament de l'exercici.

Llegir més

Treball multa una empresa per bretxa salarial amb una sanció molt greu de 15.625 euros

La inspecció de treball proposa aquesta sanció per discriminar les dones amb sous inferiors als dels homes amb un bretxa diferencial de 31% i 39%

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Inspecció de Treball, ha aixecat acta de sanció molt greu per una quantia de 15.625 euros a una empresa del sector de l’hoteleria i monitoratge que discriminava salarialment les dones treballadores.

Llegir més