Prohibició Software de Doble Ús

Des del passat 12 d'octubre de 2021 va entrar en vigor la norma que prohibeix el software comptable de doble ús, dins de la nova llei contra el frau fiscal (Llei 11/2021).

Aquesta norma busca evitar la manipulació de "els números" a través d'una doble comptabilitat, i obliga a autònoms i empreses a utilitzar un software comptable que no permeti l'alteració i ocultació de dades i garanteixi "la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres ". Aquests programes han de comptar, a més, amb un certificat que ho constati i que atorgarà el Ministeri d'Hisenda.

Llegir més

Prohibit el pagament en efectiu de nòmines superiors a 1.000

Quin és el límit per pagar en efectiu?

La resposta a aquesta pregunta està en el BOE del 10 de juliol de 2021, concretament, a la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Entre les novetats principals del text normatiu ens trobem que es redueix la limitació de pagaments en efectiu entre empresaris: passa de 2.500 a 1.000 euros (entre d'altres, afecta per exemple als pagaments de factures o a les nòmines)

Des del dia 11 de juliol, qui excedeixi pagant més de 1.000 euros, així com qui admeti cobraments superiors a aquest import haurà de fer front a unes sancions considerables.

Llegir més

Novetat ERTOs (BOE 29/09/2021)

L'article 1 de la norma permet la pròrroga dels ERTES vigents el 30 de setembre de 2021, en els termes del RD Llei 11/2021. S'autoritzarà la pròrroga prèvia presentació d'una sol·licitud davant l'autoritat laboral entre l'1 i el 15 d'octubre. La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una relació de les hores i dies suspesos entre els mesos de juliol i setembre de cada un dels treballadors. Si l'ERTO és ETOP, la sol·licitud i la relació d'hores s'acompanyaran d'un informe de la representació dels treballadors.

Important: si no es presenta la sol·licitud en aquest termini, l’ERTO es donarà per finalitzat el 31-10-2021 i no serà aplicable des de l'1 de novembre de 2021.

Llegir més

Semar Consultora - AUTORITAT DE REGISTRE

Ens complau anunciar-los que, a partir d'ara, SEMAR CONSULTORA és AUTORITAT DE REGISTRE per a l'emissió, renovació, suspensió i reactivació de CERTIFICATS DIGITALS.

A SEMAR CONSULTORA emetem certificats tant per a persones físiques com jurídiques permetent relacionar-se amb l'Agència Tributària i la resta d'administracions públiques a través de les seves seus electròniques. No cal desplaçar-se a les dependències de l'Administració pública per acreditar la seva identitat, tot el tràmit ho fem nosaltres des de les nostres oficines.

Llegir més

Què són les Operacions Vinculades?

Les operacions vinculades són totes aquelles operacions de tipus mercantil realitzades entre persones físiques o jurídiques que tinguin una vinculació alta recíprocament, ja sigui perquè pertanyen a un mateix grup empresarial, comparteixen administradors, tenen accionistes comuns, o perquè hi ha una relació familiar de primer o segon grau entre les persones que realitzen l'operació.

Llegir més

Canvi de Centre de Treball

Pot l'empresa imposar un canvi de Centre de Treball? Pot imposar-ho si no implica un canvi de residència.

Si el canvi de centre de treball implica un canvi de residència del treballador, l'empresa ha de justificar l'existència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, i el treballador pot optar entre acceptar-lo o extingir el seu contracte, amb dret a percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitats.

Llegir més