Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront la COVID-19 (2021)

El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia d’ajuts per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos.

Llegir més

DAC6: Transposició de la Directiva

 

El 30 de desembre de 2020 es va publicar al BOE la Llei 10/2020, de 29 de desembre que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16 /UE pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació (coneguda com a DAC 6).

Llegir més

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Llegir més

Canvis en el procés de la renovació de la demanda d'ocupació del SOC

El dia 2 de juny de 2021 es torna a posar en marxa el procés de renovació de la demanda d'ocupació que les persones inscrites com a demandants d'ocupació han de realitzar de manera personal.

Aquest tràmit, durant el període d'emergència per la COVID-19 s'ha fet d'ofici per part del SOC.

A partir d'aquesta data, 2 de juny de 2021, les persones que vulguin continuar com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) hauran d'efectuar la renovació personalment a través d'algun dels mitjans que el SOC posa a disposició de totes les persones inscrites:

Llegir més

IVA en el comerç online

A partir de l'1 de juliol entraran en vigor les noves regles de l'IVA que regularan el comerç electrònic de béns i serveis entre empreses i particulars en la Unió Europea.

Els canvis més rellevants són els següents:

Llegir més