Llei 10/2021, de 9 de juliol de teletreball a distància

El passat 10 de juliol va entrar en vigor la Llei 10/2021, de 9 de juliol de Treball a Distància, la qual té el seu origen en el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

Les principals novetats d'aquesta nova normativa són les següents:

Llegir més

2a Convocatòria - Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció destinada a determinats sectors. Una vegada analitzat el resultat d’aquestes inscripcions prèvies, s’han constatat diverses circumstàncies que aconsellen ampliar els sectors destinataris per tal de poder beneficiar el màxim nombre d’empresaris i d’empreses possibles. Per aquest motiu s’ha obert una nova inscripció prèvia. 

Llegir més

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront la COVID-19 (2021)

El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia d’ajuts per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos.

Llegir més

DAC6: Transposició de la Directiva

 

El 30 de desembre de 2020 es va publicar al BOE la Llei 10/2020, de 29 de desembre que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16 /UE pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació (coneguda com a DAC 6).

Llegir més

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Llegir més