Dret a l'atur de les treballadores de la llar

El proper 1 d'octubre les treballadores de la llar començaran a cotitzar per la seva prestació d’atur, segons el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre.

La norma afectarà de manera positiva a més de 370.000 persones treballadores de la llar afiliades i acabarà amb la possibilitat d'acomiadar sense causa justificada, tindran dret a totes les prestacions assistencials disponibles a l'ordenament jurídic laboral i s'incorporaran a la prevenció de riscos laborals.

Llegir més

Llei Concursal: aprovació de la Reforma

El proper 26 de setembre entra en vigor la Llei de reforma del text refós de la Llei Concursal. Després de dos anys des de l'entrada en vigor del RDLeg 1/2020 pel qual es va aprovar el text refós de la Llei Concursal, el Congrés dels Diputats va aprovar el 25 d'agost passat, una important reforma que afecta més d'un terç de la norma i suposa un canvi estructural en el model de gestió de la insolvència.

Llegir més

Kit Digital Pimes 2022

El proper 2 de setembre s'obre la segona convocatòria de l'ajuda per a la digitalització dels fons europeus per a empreses de 3 a 9 treballadors (plantilla mitjana dels dos darrers exercicis), ajuda anomenada Kit Digital, que va ser creada per millorar la tecnologia, el software i les eines de ciberseguretat per a autònoms i pimes.

Llegir més

Nou sistema de cotització per als treballadors autònoms

El 27 de juliol passat es va publicar el Reial Decret Llei 13/2022 que aprova un nou sistema de cotització dels treballadors autònoms que obliga a cotitzar en funció dels ingressos reals, i que entra en vigor l’01/01/2023. Aquest nou sistema de cotització començarà l’01/01/2023 i finalitzarà el 2032, després d'un període transitori de 9 anys.

Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en l’exercici de l’activitat i necessàries per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s'estableix una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

Llegir més

L'Agència Tributària intensifica les sancions contra empreses fantasmes

Al Pla Anual de Control Tributari de 2022 s'inclou la neteja del cens d'empreses a fi de facilitar-ne la fiscalització amb activitat real, eliminant les inactives o fantasma que s'aprofitin indegudament del beneficis fiscals o serveixin de societats pantalla. Per això, el Ministeri d'Hisenda ha engegat una campanya de sancions sobre aquelles empreses inactives que incompleixen la seva obligació de registrar els comptes anuals.

Llegir més