COVID-19: MESURES URGENTS EN L'ÀMBIT LABORAL I FISCAL

A l'espera de les mesures laborals que s'aprovin en el Consell de Ministres del 17 de març a causa de la pandèmia pel coronavirus, a continuació, els detallem les diferents mesures laborals i fiscals, que es coneixen a dia d'avui:

 

MESURES LABORALS:

  • D'acord amb el Reial Decret 6/2020 de 10 de març, les persones treballadores que estan en aïllament sanitari o aquelles que estan contagiades amb el Covid-19 estaran en situació assimilada a accident de treball exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal de la Seguretat Social. L'empleat que estigui de baixa mèdica té dret a percebre el 75% de la seva base reguladora des del primer dia. Aquesta baixa serà tramitada pel servei públic de salut.
  • Un empleat no pot negar-se a anar a treballar si no està malalt ni confinat perquè seria una falta d'assistència sense justificar i podria donar origen a sancions i fins i tot a l'acomiadament disciplinari. Així mateix, l'empresa no pot obligar el treballador a agafar-se vacances ni a utilitzar dies de lliure disposició o assumptes propis per cobrir els dies d'inactivitat.
Llegir més

El Tribunal Suprem reconeix als autònoms societaris el dret a la tarifa plana.

El passat mes de desembre, la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem va declarar el dret d'una treballadora per compte propi, que era propietària d'una societat de responsabilitat limitada unipersonal a l'aplicació dels beneficis de l'art. 31.1 LETA (l'anomenada Tarifa Plana de 60 euros per a alta d'autònoms), amb la consegüent obligació de la Tresoreria General de la Seguretat Social a reintegrar a la recurrent les diferències de cotitzacions realitzades.

Per tant, el Tribunal Suprem s'ha posicionat a favor dels autònoms societaris i els reconeix el dret a accedir a la bonificació de Tarifa Plana en les seves quotes a la Seguretat Social.

Llegir més

Els EROs tornen a créixer.

Segons el Ministeri de Treball dins dels primers nou mesos de l'any ha crescut la xifra de persones acomiadades per un ERO en un 38% a Catalunya. A més, a Espanya, el sector que més acomiadaments fa és l'industrial. Dels 54.200 empleats que han patit un expedient de regulació de gener a setembre, gairebé un 58% treballaven en aquest àmbit.

Llegir més

Registre horari - infraccions.

El passat mes d'octubre es van complir sis mesos de l'entrada en vigor de l'obligació de registre de la jornada del Reial decret llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Llegir més

Consulta de la Titularitat Reial de les societats mercantils.

El passat mes d'agost es va publicar una resolució de el Banc d'Espanya sobre el conveni establert amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya perquè l'entitat supervisora pugui consultar la titularitat real de societats mercantils a través del Registre Mercantil.

Llegir més